• «Любіце кнігу, бо яна — крыніца мудрасці, ведаў і навукі, лекі для душы» (Францыск Скарына)

Нормативно-правовая база

ВСЕ ССЫЛКИ АКТИВНЫ:

 

Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб культуры : Кодэкс Рэсп. Беларусь, 20 ліпеня 2016 г., № 413‑З : прыняты Палатай прадстаўнікоў 24 чэрв. 2016 г. : адобраны Саветам Рэсп. Беларусь 30 чэрв. 2016 г.

Закон Республики Беларусь «Об информации, информатизации и защите информации» 10.11.2008 г. № 455‑З (в ред. Закона Республики Беларусь от 11.05.2016 № 362‑З)

Закон Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах» 17.05.2011 г. № 262‑З (в ред. Закона Республики Беларусь от 15.07.2019 № 216‑З)

Постановление Совета Министров Республики Беларусь «О некоторых мерах по реализации закона Республики Беларусь «Об информации, информатизации и защите информации» и о признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь» от 26.05.2009 № 673 (в ред. постановления Совета Министров от 09.04.2014 № 335)

Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств «О дополнении в модельный библиотечный кодекс для государств – участников СНГ» 23.11.2012 г. № 38–7

Постановление Совета Министров Республики Беларусь «Об утверждении государственной программы «Культура Беларуси» на 2016–2020 годы» 04.03.2016 г. № 180 (в ред. постановления Совета Министров от 20.11.2019 № 776)

Постановление Совета Министров Республики Беларусь «О некоторых мерах по реализации Кодекса Республики Беларусь «О культуре» 13 января 2017 г. № 25 (в ред. постановления Совета министров Республики Беларусь 04.10.2019 № 679)

Iнструкцыя па ўлiку i захаванасці бiблiятэчных фондаў у Рэспублiцы Беларусь: зацв. загадам Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь 28.08.1998 г. № 300 (в ред. постановления Министерства культуры Республики Беларусь от 02.10.2001 г. № 14)

Положение о Публичном центре правовой информации: утв. постановлением Министерства культуры Республики Беларусь 10.02.2011 г. № 4 (в ред. постановления Министерства культуры от 16.07.2013 № 42)

 

 

______________________________

***

5,969 про­смот­ров все­го, 6 про­смот­ров сего­дня

Комментарии запрещены.

  • Разделитель