Лилия Радионовна Зарецкая — вышивальщица из Постав

Неутомимой труженице, знаменитой вышивальщице  и просто прекрасному человеку Лилии Радионовне Зарецкой, д. Новосёлки Поставского района. Знаменитая мастерица-вышивальщица, Зарецкая Лилия Родионовна, из д.Новоселки Поставского р‑на Витебской области, Белароусь. Мать пятерых детей.

 

На красочном панно в окаймлении из васильков и колосьев вышиты листочки с фамилиями и названиями произведений 36 белорусских просветителей и писателей. Первоначально Лилия Родионовна хотела увековечить на панно фамилии 150 деятелей культуры, но решила остановиться только на самых выдающихся личностях – от Евфросинии Полоцкой и Франциска Скорины до Ивана Шамякина и Андрея Макаенка. На подготовку панно, посвященного Дню белорусской письменности, у Лилии Зарецкой ушло два месяца.

Жыхарка аграгарадка Навасёлкі Лілія Зарэцкая — вядомая ў раёне вышывальшчыца, член Беларускага саюза майстроў народнай творчасці. Іголку з ніткай яна ўзяла ў рукі яшчэ дзяўчынкай і з таго часу больш за 60 гадоў «распісвае» рознакаляровымі шыўкамі падушачкі, дываны, ручнікі, настольнікі, сурвэткі… Іх Лілія Ра­дзівонаўна стварыла сотні. А яшчэ вышыла такія вялізныя работы, як «Дрэва роду сям’і Лапачонак», «Карта Беларусі» з абазначэннем на ёй усіх абласных і раённых цэнтраў, «Гербы гарадоў-пабрацімаў Пастаў», «Слова беларускае — вечнае» з імёнамі вядомых айчынных пісьменнікаў і назвамі іх твораў.

Вырабы майстрыхі не раз выстаўляліся ў Доме рамёстваў «Стары млын» і «Горадзе майстроў» на фестывалях «Звіняць цымбалы і гармонік» і «Славянскі базар у Віцебску», разам з аўтарам пабывалі на «Дажынках» у Оршы, Дні беларускага пісьменства ў Барысаве, свяце сямейнай творчасці ў Слоніме, іншых важных культурных мерапрыемствах у вобласці і рэспубліцы. Нямала работ Лілія Радзівонаўна раздарыла — знаёмым, сябрам, вядомым асобам, якія калісьці прыязджалі ў Паставы або з якімі давялося пазнаёміцца за межамі раёна. Уласнаручна вышытую карціну прэзентавала нават Прэзідэнту краіны Аляксандру Лукашэнку падчас урачыстага пуску прыроднага газу ў райцэнтры.

Два гады назад у Ліліі Зарэцкай з’явіўся ўласны музей, які размясціўся ў Навасёлкаўскай сярэдняй школе імя А. А. Валодзькі. Цяпер там знаходзяцца найлепшыя работы, створаныя майстрыхай на працягу жыцця, а таксама дыпломы, граматы і падзякі, якімі калісьці была адзначана яе твор­часць. І хоць жанчына размяняла ўжо восьмы дзясятак, яна па-ранейшаму не выпускае іголку з рук. А значыць, колькасць экспанатаў музея будзе папаўняцца.

Алена Шапавалава

по мат­ри­а­лам ист: https://www.postawy.by/2022/06/zhitelnica-ag-novoselki-liliya-zareckaya-izvestnaya-v-rajone-vyshivalshhica/

Скло­ни­лась жен­щи­на над вышив­кой сво­ей,                И, чело­ве­ка чув­ствуя душой,

И вот рож­да­ют­ся вол­шеб­ные узо­ры.                              В ком ого­нёк добра искрист и ярок,­-

В них отра­жа­ет радость свет­лых дней,                           Тех награж­да­ет радо­стью боль­шой,

В них уто­ля­ет боль свою и горе.                                       Пре­под­но­ся им кра­соч­ный пода­рок.

 

И вьёт­ся мыс­лей нескон­ча­е­мая нить,                             И их по Бела­ру­си всех не счесть,
Рабо­тая, всё вспом­нишь, пере­ду­ма­ешь, оце­нишь.      И люди бла­го­дар­ны ей за это.

Порою кажет­ся, мог­ла бы по-дру­го­му жить,                 Пока на све­те кра­со­та такая есть,

Но ниче­го уж не испра­вишь, не изме­нишь.                   Пло­хо­му в этом мире места нету!

 

А было всё: по жиз­ни ведь не по полю  идёшь.            А сколь­ко замыс­лов! Хотя рука уже не та,

Но вышив­ка – рукам, да и душе её отра­да,                   И часто жен­щи­ну под­во­дит зре­ние.

По ней судь­бу ты жен­щи­ны про­чтёшь,                          Но рас­цве­та­ет в серд­це кра­со­та

Не толь­ко лишь гла­за­ми – серд­цем читать надо.       И про­сит­ся в полот­нах вопло­ще­ния.

 

На ткань сте­жок ложит­ся за стеж­ком,                         Скло­ни­лась жен­щи­на над вышив­кой сво­ей,

Рука при­выч­но, слов­но бы сама, пор­ха­ет.                  Бле­стит игла в руках тру­до­лю­би­вых…

Но рас­цве­та­ет раду­гой не толь­ко лич­ный дом,        Вели­кий Боже, я про­шу: даруй ты ей

На суд люд­ской рабо­ты мастер выстав­ля­ет.             Здо­ро­вья, силы, дол­гих лет счаст­ли­вых!

 

И засты­ва­ет в изум­ле­нии народ,

Талант, фан­та­зия, уме­нье пора­жа­ют.                                          

А это всё из глу­би­ны души её идёт,

Свет, доб­ро­ту и щед­рость отра­жа­ет.

С чело­ве­че­ской и сер­деч­ной при­зна­тель­но­стью Лидия Стри­лец. г. Поста­вы,  2015 г.

Если вы нашли ошиб­ку, пожа­луй­ста, выде­ли­те фраг­мент тек­ста и нажми­те Ctrl+Enter.

1,257 про­смот­ров все­го, 2 про­смот­ров сего­дня

Метки: , . Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий