Уладзімір Дубоўка. Відэаматэрыялы

 

У пес­нях я на Бела­русь малю­ся : [від­эа­фільм] / ідэя Л. Сяме­нас, Раён­ная дзі­ця­чая біб­ліят­эка імя У. Дубоўкі. – Пас­та­вы, 2015.

“А коль­кі б дзе ні вандра­ваў” : [від­эа­кліп] / чытае Л. Сяме­нас, Раён­ная дзі­ця­чая біб­ліят­эка імя У. Дубоўкі. – Пас­та­вы, 2020.

Як Алік у тай­зе заблуд­зіў­ся: [бук­тр­эй­лер] / ідея М. Іва­но­вай, Раён­ная дзі­ця­чая біб­ліят­эка імя У. Дубоўкі. – Пас­та­вы, 2020.

Дзівос­ныя пры­го­ды: [від­эа­та­ла­ка] / ідэя М. Іва­но­вай, Раён­ная дзі­ця­чая біб­ліят­эка імя У. Дубоўкі. – Пас­та­вы, 2020.

 

 

 

 

Если вы нашли ошиб­ку, пожа­луй­ста, выде­ли­те фраг­мент тек­ста и нажми­те Ctrl+Enter.

1,575 про­смот­ров все­го, 2 про­смот­ров сего­дня

Закладка Постоянная ссылка.

Комментарии запрещены.